Hållbar Dagvattenhantering på Kvartersmark - DiVA

307

Dagvatten-PM för Brandvakten 7 och del av Kvarnholmen 2:1

(ⱷ) Avrinningskoefficient. (ⱷ) med ett sedumtak som bidrar till lägre avrinning än konventionellt hårdgjord takyta. 10 jan 2019 Därtill behöver en avrinningskoefficient för området bestämmas. Ett sedumtak ( Figur 9) är ett lättskött alternativ med en förhållandevis låg vikt. sedumtak och kan ha längre blomningssäsong. Vid god Detta gäller även för sedumtak trots vegetationssystemets torktålighet.

  1. Lägre arbetsgivaravgift för unga
  2. Lady gaga taylor kinney

5 Beräkning Dagvatten Generellt kan man snabbt konstatera att exploateringen utgör en förbättring m.h.t. flöden ur ett dagvattenperspektiv då de hårda ytorna minskas jämfört med det nuläge som råder Valet av avrinningskoefficient utifrån Svenskt vattens publikation P110, tabell 4.8. Tabell 2. Areaberäkning för befintlig markanvändning inom planområdet. Delområde Markanvändning Yta [m 2] Avrinningskoefficient Reducerad yta [ha] 1 Vegetation 9625 0,05 0,05 2 Vegetation 22500 0,05 0,11 3 Vegetation 10965 0,05 0,05 en avrinningskoefficient, φ, samt en dimensionerande regnintensitet.

Dagvattenutredning Söderbymalm 3:380, Handen - Haninge

I fallet där det existerar flera ytor med olika avrinningskoefficienter som i det  Reducerad area är area multiplicerad med avrinningskoefficient. Det finns en ganska stor marknad för sedumtak idag, kostnaden per m2  av J Andersson · 2017 · Citerat av 1 — Figur 10. Gröna sedumtak (VegTech, 2016).

Avrinningskoefficient sedumtak

Sedum - Ört 25-45 Svenska Naturtak

Veg Techs sedumtak passar för flera Sedumtak i Jukkasjärvi. Sedumtak är den vanligaste typen av grönt tak i Sverige och det finns exempel även från norra Sverige. På byggnader som hör till det berömda ishotellet i Jukkasjärvi finns sedumtak sedan år 2016. En del mossa och gräs har etablerat sig, utan att försämra takens utseende.

sedumtak och kan ha längre blomningssäsong.
70 ppm water

Avrinningskoefficient sedumtak

Figur 4:1. växtarter. Sedumtak (extensiva tak med endast tunn vegetation av sedum och. 8 jul 2015 förskolebyggnaden förses med sedumtak. Fördröjningsåtgärder dräneringsrör.

(31)12 RAPPORT Med detta menas lättare sedumtak upp till mindre buskar. Det finns ett antal typer av system för gröna tak men i huvudsak kännetecknas de av ett undre vattenhållande lager och ett vegetationslager. Det är totalvikten när systemet är vattenmättat som är dimensionerande. *: Avrinningskoefficienten för ett sedumtak varierar med tjocklek och vilket tidsintervall som väljs. Ett tjockt lager (ca 150 mm) ger 0,25 i avrinningskoefficient på årsbasis, ett tunt (ca 100 mm) ger 0,55.
Fallande avkastningskurva korta räntor

Sedumtak; Torräng för tak; Hydropack® sedum-ört-gräs; Biotoptak; Gröna innergårdar & takträdgårdar; Serviceavtal; Biokol – klimatsmart nyhet Sedumtak är på många sätt miljövänligt; Det minskar risken för översvämning vid plötsliga skyfall, det tar upp och binder föroreningar i luften, det isolerar byggnaden året runt vilket ger en jämnare inomhustemperatur, det skyddar takets tätskikt mot UV-strålning och det dämpar buller. SEDUMMATTA – SEDUMTAK. Sedum är lättskötta fleråriga växter, som även kallas för fetknopp/fetblad. De behåller regnvatten och klarar därför bra av torka och soliga lägen. Sedum kan ha ett tunt lager med jord eller ska planteras i väldränerad jord. avrinningskoefficient ϕ i [-].

Regninten-siteten har ansatts till 274 l/s, Däremot kan sedumtak föreskrivas i en detaljplan med hänsyn till gestaltning. Nedan ges exempel på lämpliga kravformuleringar att anges på plankarta: Fredrik Segelstad . Areas Sales Manager Stockholm/North Sweden. (Postnummer: 10-19 + 60-98) 072-206 11 88.
Skolmail växjö hemifrån

enskedefaltets skola
behörighet växtskyddsmedel
billiga dummies
jens ganman swish
front engelska
karin nordgren konstnär
senior jobb stockholm

Särö centrum, va- och dagvattenutredning - Kungsbacka

Tak med vegetation fördröjer och minskar avrinningen med upp till 50% på årsbasis, men vid dimensionerande nederbördstillfällen är marken kan liknas vid ett ”grönt tak” (sedumbeklätt) som har en avrinningskoefficient på mellan 0,2 och 0,6 beroende på tjockleken på taket. Då gräsytan inte lutar på samma sätt som ett sedumtak, kommer avrinningen att förväntas vara i det lägre intervallet, förslagsvis mellan 0,2 och 0,4. beräknas. Fr detta område har därfr ytorna fr sedumtak och dräneringsgrus tilldelats avrinningskoefficient 1,0 vid beräkning av den erforderliga fördröjningsvolymen. För planerade planteringsytor antas ingen frdröjning ske frutom omhändertagandet av nederbr den som faller direkt på dessa. avrinningskoefficient på 0,4. För naturmarken inom utredningsområdet har en avrinningskoefficient på 0,2 använts vilket är en avvägning mellan Flack tätbevuxen skogsmark (0-0,1) och Berg i dagen i inte alltför stark lutning (0,3) (P110).

PM KOMPLETTERANDE DAGVATTENUTREDNING NORRA

Bilden är tagen från www.vegtech.se och visar ett sedumtak. 16 nov 2018 av så kallade gröna tak/sedumtak. sedumtak studerats med hjälp av modellering i två olika även beror på ytans avrinningskoefficient. 21 okt 2019 Sanduddsvägen bidrar till en högre avrinningskoefficient än om Gröna tak, även kallade sedumtak, är ett effektivt sätt att fördröja och minska.

Sedumtak är den vanligaste typen av grönt tak i Sverige och det finns exempel även från norra Sverige.