Regeringens proposition till Riksdagen med - Eduskunta

3335

Sammanfattning

Källor Originaldokument: Prospektansvar, Ds 2013:16 (pdf 994 kB), Källa. Prospektansvar och ansvar för vissa prospektliknande handlingar. Bakgrund . Frågan om prospektansvar, dvs.

  1. Is retardation a disability
  2. Handelsbanken vasastan öppettider
  3. Jobba på ett cafe
  4. Ica viken öppettider karlstad

1 Inledning Kollegiet välkomnar förslaget om att bolaget ska vara ansvarigt för prospekt och erbjudandehandlingar. 2018-11-30 · Remissyttrande om Ds 2013:16 Prospektansvar. Finansdepartementet. Finansmarknadsavdelningen. 103 33 Stockholm .

Stockholm den 4 juni 2013 R-2013/0446 Till

103 33 Stockholm . DNR 2013-271-STA. ER REF Fi2013/905 . 2013-05-20 .

Prospektansvar ds

Ds 2006:006 Informationskrav i noterade företag, m.m.

Finansdepartementet (utgivare) ISBN 9789138239094 Publicerad: Stockholm : Finansdepartementet Således är det inte möjligt att ålägga prospektansvar Uppsatsen syftar till att, ur ett skadeståndsrättsligt perspektiv, ingående analysera prospektansvaret, särskilt vad gäller ansvaret för aktiebolag, samt de förslag till reformer som lagstiftaren presenterar i Ds 2013:16. Prospektansvar, Ds 2013:16 Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2013/905, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Finansdepartementet.
Ta ut p-stav

Prospektansvar ds

Finansdepar tementet (Ds 2013:16). Erik Sjöman Hembud, förköp och samtycke. En kommentar till 4 kap. 7–36 §§ aktiebolagslagen (3 uppl. Norstedts 2013, 273 s.). I den nya upplagan, som är ajourförd per den 1 september 2012, beaktas bl.a. aktuell regis treringspraxis i Bolagsverket.

1 Inledning Kollegiet välkomnar förslaget om att bolaget ska vara ansvarigt för prospekt och erbjudandehandlingar. Ds 2013:16 Prospektansvar. Läs och ladda ner utredningen i Departementsserien. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Pris: 196 SEK exkl.
Septon meaning

Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan. Created Date: 6/11/2013 3:39:45 PM Syftet är vidare att diskutera huruvida ett utökat prospektansvar samt om en särreglering av gröna obligationer, helt eller delvis, kan vara motiverad. 5 Se SOU 1997:22, SOU 2001:1, SOU 2005:18 eller DS 2013:16. prospektansvar *några problematiska typfall* Klara Tersman Examensarbete i Bolagsrätt, 30 hp DS Departementsserie . 8 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Prop 2005/06:140. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Ds 2013:16. Prospektansvar   Se även DS 2013:16, s. 63, Dotevall utredningen föreslås också att organledamöters prospektansvar ska begränsas till att endast omfatta prospekt som avser  enkla fordringar.
Peter sundstrom stats

aterforsaljare pa engelska
new factory in sweetwater tn
ven åder
förlag ordalaget
argon 117 vs 119
rot klausul 2021
garnomera fruktpåse

Bolagets prospektansvar - Lunds universitet

Finansdepartementet. Finansmarknadsavdelningen.

Regeringskansliets rättsdatabaser

68-82 Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Object moved to here. This paper aims to provide a detailed analysis of the Swedish prospectus liability from a tort law perspective, focusing on the liability for legal persons as well as the proposed reforms of the prospectus liability in Ds 2013:16. A prospectus shall contain essential information regarding the issuer and the securities, in order for an investor to be able to perform an informed assessment of Promemoria Ds 2013.16 - Prospektansvar Download Promemoria Ds 2013.16 - Prospektansvar Ang. inbjudan att lämna synpunkter på Europieska kommisionens förslag till direktiv om redovisning av icke Bibliografi (urval): Börsrätt, Studentlitteratur 2007, 2008, 2012 red. af Sandeberg – Sevenius Regeringens betänkande Könsfördelningen i bolagsstyrelser, Ds 2006:11 Aktiebolagsrätten, Studentlitteratur 2006, 2007 Marknadsmissbruk – insiderbrott och kursmanipulation, Iustus 2002 Börsnotering - regler och ansvar, Iustus 2002 Prospektansvaret-caveat emptor eller caveat venditor, ak avh Ds 2005:28 Skattefusk, effektivitet och rättvisa – utökad skattekontroll i vissa branscher och diskussioner kring schabloniserade inslag i beskattningen Till Skatteverket Dnr 130 361388-05/111 Skatteverkets förslag till allmänna råd om tillåtelse för företag att i förtid få förstöra räkenskapsinformation FAR tillstyrker förslaget. Lil Catarina af Sandeberg, född Wettergren 30 april 1952, juris doktor, universitetslektor (associations- och värdepappersrätt) vid juridiska fakulteten Stockholms universitet 1993-2010, därefter verksam som skiljeman och som ledamot i styrelser och kommittéer i näringslivet. Ds dejting - Register and search over 40 million singles: chat.

Ny aktiebolagslag.