Etik & moral Religionsfroknarna.se

693

Religionskunskap

Begrepp. 41 Övningar 16 Begrepp. Modul D. Religion och livsåskådningar i modern tid (3 v., 4 tim./v.) 33. Modulmål använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.” 2. Religion. Aktivitetens inriktning: Använda etiska begrepp, teorier och modeller samt formulera en åsikt.

  1. Vidareutbildning sjukskoterska psykiatri
  2. Biblioteket vansbro öppettider

En av grundprinciperna inom den medicinska etiken är autonomi eller rätten till självbestämmande. Titel: Sjuksköterskans möte med etiska situationer och problem Författare: Sofia Eliasson, Emelie Larsson, Karin Olne Sektion: Sektionen för hälsa och samhälle Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 Halmstad Handledare: Annika Jensen, universitetsadjunkt, fil.mag. Examinator: Kärstin Bolse, universitetslektor, med. dr. Tid: Vårterminen 2011 VI går igenom begrepp som är centrala i ämnet religion.

Nationella prov i religionskunskap Institutionen för didaktik

Bland annat diskuteras vad religiös identitet är, olika etiska modeller med utgångspunkt i specifika problemställningar, identitet, livskris och könsroller. etiska värden Autonomi Delaktighet Integritet Rättvisa och jämlikhet Vår etiska kompetens Uppmärksamhet Omdöme Motivation och karaktär Allmän etiska ramar Etiska principer Etiska grundläggande Värden Professionella ramar Yrkesetik Professionell etik Ekonomiska ramar Juridiska ramar Lagar & riktlinjer Regionala ramar Kommun Region Du ska även argumentera för vilken etisk modell som du ligger närmast i ditt ställningstagande i de samhällsfrågan som du själv väljer. 2. Del 2 av provet består av frågor kring de etiska modellerna.

Etiska begrepp religion

Religionskunskap, grund - Gruppundervisning dag

Mål. etiska begreppen och de etiska principerna inom den religion som studeras. Eleven kan kombinera begrepp och företeelser i anknytning till religion. en livsstil: Religionens roll i samhället/konflikter: Religionens förändring över tid: Etiska begrepp i religionen kopplat till mänskliga rättigheter. Känna igen och kunna redogöra för centrala etiska begrepp och positioner; Känna igen grundläggande religionsfilosofiska och etiska resonemang inom judisk  -Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt förmåga att analysera dessa.-Förmåga att använda etiska begrepp, teorier  Start studying Etiska begrepp (religion). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. studera olika perspektiv på religion och etik. Kursen ger dig Religionskunskap – specialisering 100 p Förmågan att använda etiska begrepp, teorier och.

Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng. − Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. Etik − Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. − Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar. religioner och andra livsåskådningar. • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Vad betyder concierge service

Etiska begrepp religion

Här presenteras några av av de centrala begrepp och principer som används på denna webbplats och i Smers publikationer. Autonomi. En av grundprinciperna inom den medicinska etiken är autonomi eller rätten till självbestämmande. Titel: Sjuksköterskans möte med etiska situationer och problem Författare: Sofia Eliasson, Emelie Larsson, Karin Olne Sektion: Sektionen för hälsa och samhälle Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 Halmstad Handledare: Annika Jensen, universitetsadjunkt, fil.mag. Examinator: Kärstin Bolse, universitetslektor, med.

Exempel på sådana regler är de tio budorden), Koranen, sharialagarna och andra religiösa lagar. Även enskilda principer är … Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar. etiska principer, texter, riter och handlingsmönster i en eller flera valda religioner och livsåskådningar. Begrepp, teorier och metoder som är relevanta för kunskapsområdet.
Utbildningsadministration engelska

− Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott. Så här arbetar vi I religionskunskap och i det dagliga arbetet arbetar vi mycket med värdegrundsfrågor, där Vallaskolans Religion är ett sociokulturellt system av specificerade beteenden, praktiker, moraliska och etiska principer, världsåskådningar, texter, helgedomar, profetior och organisationer, som kopplar människolivet till övernaturliga, transcendentala och andliga företeelser. [1] Dock råder det inte koncensus över vad som exakt definierar en religion. Begrepp i ämnets syfte Religion och livsåskådning Med begreppen religion och religiösa livsåskådningar avses i ämnesplanen föreställningar om att det finns övermänskliga väsen och/eller en moralisk ordning i tillvaron som inte är skapad av människor. Begreppen avser också verklighets- och moraluppfattningar samt handlingar som tar 2012-05-22 Du ska även argumentera för vilken etisk modell som du ligger närmast i ditt ställningstagande i de samhällsfrågan som du själv väljer.

• Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. • Vardagliga moraliska frågor  Handling med religiös innebörd, men också regler för olika ceremonier t.ex gudstjänster. Riten hjälper människan att koncentrera sig på det gudomliga och  Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. . Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga  Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den utifrån etiska begrepp och modeller, och; söka information om religioner och andra  Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om mänskliga rättigheter och Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och  vars etiska grundsyn bygger på religion eller övertygelse – Yrkeskrav – Skyldighet att etiska grundsyn – Begrepp – Särbehandling på grund av religion eller  Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Grundnivå, har redogöra för grundläggande etiska teorier och begrepp; Delkursen behandlar grundläggande religionshistoriska begrepp, frågeställningar, teorier och Delkurs 4: Etik och livsåskådningar, 7,5 hp. Denna går igenom de tre etiska modellerna: Pliktetik (regeletik). Det finns vissa regler man måste följa när man gör något; exempelvis att inte  Etik har nu en självklar plats i ämnet.
Budget nikah di manado

magiskt nummer
skatteverket lonespecifikation
magiskt nummer
sms i datorn gratis
global region acronyms

Estniska Skolan i Stockholm

Källkritisk metod inom kunskapsområdet. Etiska förhållningssätt och etiska problem. Etik handlar om hur vi bör tänka och bete oss för att uppnå det goda och rätta. Moral handlar om hur vi beter oss i praktiken. ”Religion är tro som grundar sig på föreställningen om en eller flera gudar, andar, transcendenta själar eller andra övernaturliga fenomen.

Ämnesplanering för religion på introduktionsprogrammet

Arbete som tar upp centrala begrepp från Hinduism och Buddhism. Hinduismen Sanatana Dharma/ den eviga lagen/(sanningen) Sanatana Dharma är vad hinduister kallar sin religion.

28:05. June 7, 2020 Guds Rike och det profetiska.